Publicerat 18 juni 2015 i kategorin Artiklar

Arv i internationella situationer

Regeringen har i en proposition lämnat förslag till kompletterande svenska lagregler som behövs för att EUs arvsförordning ska kunna tillämpas i Sverige.

I takt med den ökande globaliseringen blir det allt vanligare att en svensk medborgare som avlider var bosatt utomlands. Det kan skapa problem då arvsreglerna kan vara vitt skilda i olika länder. Därför har nu EUs medlemsländer enats om regler för att förbättra möjligheterna för arvingarna att slutligt lösa alla frågor om arvet i ett och samma land. Genom en EU-förordning, arvsförordningen, införs nu ett gemensamt regelverk inom EU på arvsrättens område.

Arvsförordningen

Arvsförordningen är tillämplig på alla civilrättsliga aspekter av arv. Förordningen omfattar till exempel frågor om hur arvet ska fördelas, hur boutredning och arvskifte ska förrättas samt hur ett testamente ska bedömas.

I arvsförordningen regleras även vilken medlemsstats domstolar och myndigheter som får besluta i frågor om arv med internationell anknytning. Där framgår även hur man ska fastställa vilket lands lag som ska tillämpas på arvet. Behörigheten enligt arvsförordningen omfattar i allmänhet arvet i dess helhet och all den avlidnes egendom ska ingå i prövningen, oavsett i vilket land egendomen finns.

Huvudregeln är att arvsfrågor normalt ska prövas av domstol i det land där den avlidne var bosatt och enligt det landets lag. Det har redan tidigare gällt mellan de nordiska länderna. Men gentemot övriga länder har svensk lag tillämpats om den avlidne var svensk medborgare.

Lagval

Personer som berörs bör se över möjligheten att göra ett lagval. Arvsförordningen ger en person möjlighet att genom ett aktivt val låta rätten till sitt arv styras av lagen i det land där personen är medborgare vid tidpunkten för sitt val eller vid sin död. Lagvalet ska uttryckligen anges i en förklaring i form av ett förordnande om kvarlåtenskap eller framgå av villkoren i ett sådant.

Verkställighet

I förordningen regleras också hur domar och andra arvsavgöranden erkänns och verkställs i andra EU-länder. Vidare införs ett europeiskt arvsintyg som kan användas av bland annat arvingar och testamentstagare för att styrka behörigheten och skapa möjlighet att utöva sina rättigheter i ett annat EU-land. Arvsintyget ska gälla i samtliga EU-länder utan att det krävs något särskilt förfarande.

Arvsförordningen blir direkt tillämplig i Sverige. För att tillämpningen av förordningen ska fungera i praktiken föreslår regeringen att en ny lag om arv i internationella situationer införs.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 17 augusti 2015 och ska tillämpas på arv efter personer som avlider från och med ikraftträdandet.

Proposition 2014/15:105

Företagsaktuellt nr 4 2015

Publicerat 17 maj 2023

Skatteförslag på väg ut på remiss

Arbetsgivaravgifter, jobbskatteavdrag, energiskatt, bränsleskatt. De är några av de områden som regeringen nu aviserar och remitterar förslag om inför höstbudgeten.När vårändringsbudgeten presenterades var det skralt med förslag inom skatteområdet. Samtidigt aviserade finansministern att förslag på skatteområdet skulle komma. Inom ramen för Tidöavtalet vill regeringen främja …

Läs mer

Publicerat 17 maj 2023

Viktigaste reglerna för anställdas semesterledighet

Det finns mycket att tänka på för de som planerar personalens semesterledighet. Likaså för dem som ska räkna ut vilken semesterlön som ska betalas ut under ledigheten. Här följer några av de viktigaste reglerna.Semesterlagen innehåller flera tvingande regler om semesterledighet. En anställd måste till exempel ta ut minst 20 semesterdagar i ledighet under året. Detta under …

Läs mer

Publicerat 17 maj 2023

Distansjobba utomlands i sommar? Tänk på detta först

Sugen på att stanna kvar och jobba utomlands några månader efter semestern i sommar? Är du byråledare och vill erbjuda distansarbete även utomlands för vara en mer attraktiv arbetsgivare? – Varken lagstiftning eller praxis har hunnit med när det gäller regleringen av distansarbete. Det finns ett antal saker man verkligen måste ha koll på för att det ska bli bra för båda …

Läs mer

Publicerat 17 maj 2023

Viktiga råd vid anställning av sommarvikarier

Att anställa sommarvikarier är inget man ska slarva med. Även om det rör sig om korta anställningar är det mycket att tänka på; särskilt eftersom det är yngre människor utan särskilt mycket arbetslivserfarenhet.Det skiljer sig inte så mycket åt mellan att anställa en sommarvikarie mot en person för en fast anställning, i vart fall inte om man pratar om arbetsrätten och de …

Läs mer

Publicerat 17 maj 2023

Ett steg närmare elstödet

Nu har de svenska reglerna om elstöd till företag beslutats av regeringen. Precis som utlovat kommer företag i elområde 4 att få ersättning med 79 öre per kilowattimme och företag i elområde 3 med 50 öre per kilowattimme. Stödet avser förbrukning under referensperioden oktober 2021–september 2022. Från och med den 30 maj 2023 kan företag ansöka om elstödet hos Skatteverket. …

Läs mer

Publicerat 20 april 2023

Kontrollera och se över uppgifterna i deklarationen

Förra vecka den 14 mars öppnade Skatteverket möjligheten att lämna in inkomstdeklaration 1 för fysiska personer. Det är startskottet för deklarationstider för företag och fysiska personer. Redan första dygnet deklarerade över 1 miljon personer! Idag en vecka senare har över 2 miljoner personer deklarerat. Vi kommer under de närmsta veckorna ge tips och nyheter om årets …

Läs mer

Publicerat 20 april 2023

Skriv under flera arbetsgivardeklarationer samtidigt

Nu kan du som lönekonsult eller redovisningskonsult skriva under flera arbetsgivardeklarationer digitalt vid ett och samma tillfälle. – Det har varit ett flertal juridiska och tekniska problem att lösa på vägen hit, så det känns mycket bra att nu kunna erbjuda den här tjänsten. Vi vet att marknaden starkt efterfrågar den, konstaterar Monica Gyllander, verksamhetsutvecklare vid …

Läs mer

Publicerat 20 april 2023

Proposition dröjer: När slipper vi papperskvitton?

En av de vanligaste frågorna vi får när vi träffar medlemmar är ”hur gick det med moderniseringen av bokföringslagen?” Svaret från klimat- och näringslivsdepartementet dröjer, men Srf konsulterna följer noga ärendet.Ni kanske minns utredningen (SOU 2021:60 ”Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen”) där Srf konsulternas Maria Albanese och …

Läs mer

Publicerat 20 april 2023

När kommer skatteåterbäringen?

Du kan få tillbaka skattepengarna tidigt, redan i april. I den här artikeln går vi igenom vad du behöver göra för att få pengarna så tidigt och vilka andra datum som gäller för skatteåterbäringen. Lämna in deklarationen innan den 30 mars Om du som fysisk person lämnar in din inkomstdeklaration innan den 30 mars så har du möjlighet att få tillbaka skatten redan i april. …

Läs mer

Publicerat 20 april 2023

Några avdrag i deklarationen 2023

Nu börjar vi närma oss den 2 maj då inkomstdeklarationen 1 för fysiska personer ska vara inlämnad. Det innebär också att enskilda näringsidkare, delägare i fåmansföretag och handelsbolag ska deklarera om man inte har fått anstånd att lämna deklarationen. I den här artikeln tar vi upp några avdragsfrågor för dig som sålt din bostad och för dig som är enskild …

Läs mer

Gå till startsidan