Hjälp med bokföring och redovisning!

Bokföring kan beskrivas som ett sätt att ”föra bok” över ett företags ekonomiska transaktioner. Bokföringen ska sedan redovisas enligt gällande lagkrav.

Enligt bokföringslagen ska alla näringsidkare bokföra och utöver själva kravet att föra bok måste alla siffror vara rätt registrerade. Dessa siffror redovisas sedan till olika intressenter och myndigheter för att visa att du har kontroll på ditt företags ekonomi och att dina affärer är i god ordning. Det är många företagare som behöver professionell hjälp med redovisningen.

Som redovisningsbyrå med Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter hjälper vi gärna till i ditt företagande.

Redovisning och rapporter

Oavsett om du som företagare söker hjälp med bokföring och redovisning för enskild firma eller ett större företag så är redovisningskonsultens arbete ovärderligt. Löpande redovisning innebär att alla affärshändelser i verksamheten bokförs och redovisas löpande i kronologisk ordning. Utifrån den löpande redovisning som vi sköter åt ditt företag, kan ett antal olika rapporter tas fram för uppföljning. Balansrapport, resultatrapport, verifikationslista och huvudbok, är exempel på rapporter som fungerar som underlag för ekonomiska analyser.

Redovisning för goda affärer

Redovisning är den del av ditt företags ekonomi som krävs för att hålla ordning på företagets medel. Löpande redovisning innebär att bokföring/redovisning sköts löpande under året. När räkenskapsåret är slut så gör vi bokslut. Det är årsbokslutet som sedan påverkar och ligger till grund för företagets framtida affärer. Många beslut om affärsmässiga samarbeten bygger på den ekonomiska information som företaget redovisar och därför är det extra viktigt ur ett affärsperspektiv att du löpande har god inblick i företagets bokföring. Den som redovisar ett företags ekonomiska händelser ska följa en strikt lagstiftning som bland annat bygger på svensk skattelagstiftning. Den årliga presentationen av räkenskaperna från företagets bokföring kallas årsredovisning för aktiebolag och kallas årsbokslut för enskilda firmor, handelsbolag och kommanditbolag. Arbetet med redovisningen är väldigt komplext och bör därför utföras av någon som är expert på området.