Publicerat 7 maj 2015 i kategorin Artiklar

Bokslutsrapporten är företagets kvalitetskvitto

Hög kvalitet i redovisningen är viktigt för alla svenska företag. Med hög kvalitet i redovisningen skapas förtroende hos finansiärer, myndigheter och affärspartners.

En upplysning om att en Bokslutsrapport lämnats kan även påverka företagets förutsättningar för att kunna ta lån med bra villkor, eftersom Bokslutsrapporten idag är en parameter som bedömer kreditvärdigheten.
God kvalitet ger förtroende. God kvalitet i redovisningen utgör också en bra grogrund för god lönsamhet. Ett företag som tar hjälp med ekonomihanteringen av en byrå med Auktoriserade Redovisningskonsulter har idag en unik möjlighet att skapa förtroende för sin verksamhet med en Bokslutsrapport.

Bokslutsrapporten visar att företagets redovisning uppfyller lagar och regler, samt att en Auktoriserad Redovisningskonsult med hög kompetens och lång arbetslivserfarenhet har kontrollerat rimligheten i den finansiella rapporteringen. Bokslutsrapporten ger förtroende hos alla intressenter och kan endast lämnas av en Auktoriserad Redovisningskonsult som är medlem hos SRF eller FAR.

Bokslutsrapporten är också en fördel i de företag som har revision. Där kan revisorn direkt utgå från hög kvalitet i redovisningen. Därmed kan onödigt dubbelarbete undvikas och revisionen kan genomföras mer effektivt. Bokslutsrapporten kan lämnas för alla företagsformer, inte enbart för aktiebolag. Även i de fall periodbokslut upprättas kan rapporten lämnas. Den benämns då Periodbokslutsrapport.

Bokslutsrapporten är det moderna kvalitetskvitto som visar att redovisningen och den finansiella rapporteringen är upprättad enligt fastställd svensk standard av en kvalificerad och erfaren redovisningskonsult. Via en not i årsbokslutet/årsredovisningen framgår att Bokslutsrapport lämnats. Den utgör en tydlig kvalitetsstämpel för företagets finansiella rapportering till marknaden.

Visste du att…
Företag som anlitar en Auktoriserad Redovisningskonsult har dessutom tillgång till en proaktiv rådgivare. Ett bollplank och verksamhetsnära rådgivare som kan komma att utgöra en av företagets mest lönsamma utgifter!

 

Företagsaktuellt nr 3 2015

Publicerat 15 november 2023

Undvik kvarskatt nästa år

Kvarskatt och höjda kostnadsräntor har under hösten fått stor uppmärksamhet. Många pensionärer har fått kvarskatt, bland annat 57:orna som har hamnat i kläm avseende skattereglerna. Den höjda kostnadsräntan på skattekontot innebär att det kan bli en dyr historia att inte betala kvarskatten i tid. Även tillfälligt anstånd som företagen fick under pandemin ska betalas eller …

Läs mer

Publicerat 15 november 2023

Semesterledighet vid hel sjukskrivning – är det möjligt?

Det korta svaret är nej. Man kan inte ha två ledighetsorsaker samtidigt. Dessutom är grundsyftet med semesterledighet att man som anställd ska vara ledig för vila och rekreation. Något som troligen är svårt att uppnå om man samtidigt är sjukskriven. Syftet är inte heller att kunna förstärka sin ekonomiska situation.Försäkringskassan har visserligen inga invändningar mot …

Läs mer

Publicerat 15 november 2023

Höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare

Regeringen höjer försörjningskravet för arbetstillstånd som ett steg mot mer rättvisa arbetsvillkor.Försörjningskravet, som innebär att inkomsten måste täcka både boendekostnader och levnadskostnader för den sökande och deras familjemedlemmar, fungerar som en indikation på ekonomisk stabilitet. Från och med den 1 november gäller dock ett nytt, höjt försörjningskrav för …

Läs mer

Publicerat 15 november 2023

Julgåvor – vad gäller i år?

Inga nya beloppsgränser för julklappar till de anställda – utan det är fortfarande högst 500 kronor som gäller för att gåvan ska vara skattefri för de anställda. Visst finns det förutsättningar som ska vara uppfyllda för att den ska vara skattefri? Ja, det stämmer. Detta gäller för julgåvor till kunder.Beskattning av gåvan hos den anställde Utgångspunkten är att alla …

Läs mer

Publicerat 18 oktober 2023

Fick du slutskattebeskedet i augusti?

Då är snart dags att betala kvarskatten – senast den 13 november ska den vara betald. För att få en mer korrekt debiterad preliminärskatt framöver kan man behöva en preliminär inkomstdeklaration för detta inkomstår och undvik på det sättet kvarskatten till nästa år. Slutskattebesked i augusti Den som fick sitt slutskattebesked för inkomståret 2022 i augusti ska betala …

Läs mer

Publicerat 17 oktober 2023

Höjt prisbasbelopp – så påverkas du!

Nu har regeringen beslutat om prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet för 2024. Men vilken betydelse har prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet? Regeringen har även valt att inte höja skiktgränsen för statliginkomstskatt för 2024. Vad innebär det?Beloppsnivåer för 2024 Prisbasbeloppet används vid beräkning av exempelvis intäkter, förmåner och avgifter och …

Läs mer

Publicerat 17 oktober 2023

Höstaktuellt om semester

Har man kalenderår som semesterår kan det vara bra att nu gå igenom kvarvarande semesterdagar och planera för när sådana dagar som inte får sparas ska tas ut.Som anställd och arbetsgivare är man skyldig att se till att minst 20 semesterdagar tas ut i ledighet under semesteråret. Semesteråret kan löpa under olika perioder. Om företaget följer semesterlagens regler är det från 1 …

Läs mer

Publicerat 17 oktober 2023

Räkenskapsår behöver inte alltid betyda kalenderår

Under sommaren lämnade aktiebolag med kalenderår som räkenskapsår, in årsredovisningen till Bolagsverket och inkomstdeklarationen till Skatteverket. Att räkenskapsåret motsvarar kalenderåret är det vanliga. Men är det verkligen det bästa för ditt företag att ha kalenderår och behöver det verkligen vara så? Kan det finnas andra räkenskapsår som skulle vara bättre för …

Läs mer

Publicerat 13 september 2023

Fick du slutskattebeskedet i juni…

…och fick kvarskatt? Då är snart dags att betala kvarskatten – senast den 12 september ska den vara betald. Tidigare datum för slutskatten innebär också att kvarskatten ska betalas tidigare. För att få en mer korrekt debiterad preliminärskatt framöver kan man behöva en preliminär inkomstdeklaration för detta inkomstår och undvik på det sättet kvarskatten till nästa …

Läs mer

Publicerat 13 september 2023

Inkomster från uthyrning av olika tillgångar

Sommaren är över och kanske hyrde du ut din sommarstuga eller husbil? Som vi har skrivit om i en tidigare artikel kommer Skatteverket även att få kontrolluppgifter från plattformsföretag när du har hyrt ut din sommarstuga, lägenhet, båt eller husbil. Av kontrolluppgiften kommer det att framgå hur stor ersättning man har fått vid uthyrningen. I den här artikeln tittar vi närmare …

Läs mer

Gå till startsidan