Publicerat 7 maj 2015 i kategorin Artiklar

Bokslutsrapporten är företagets kvalitetskvitto

Hög kvalitet i redovisningen är viktigt för alla svenska företag. Med hög kvalitet i redovisningen skapas förtroende hos finansiärer, myndigheter och affärspartners.

En upplysning om att en Bokslutsrapport lämnats kan även påverka företagets förutsättningar för att kunna ta lån med bra villkor, eftersom Bokslutsrapporten idag är en parameter som bedömer kreditvärdigheten.
God kvalitet ger förtroende. God kvalitet i redovisningen utgör också en bra grogrund för god lönsamhet. Ett företag som tar hjälp med ekonomihanteringen av en byrå med Auktoriserade Redovisningskonsulter har idag en unik möjlighet att skapa förtroende för sin verksamhet med en Bokslutsrapport.

Bokslutsrapporten visar att företagets redovisning uppfyller lagar och regler, samt att en Auktoriserad Redovisningskonsult med hög kompetens och lång arbetslivserfarenhet har kontrollerat rimligheten i den finansiella rapporteringen. Bokslutsrapporten ger förtroende hos alla intressenter och kan endast lämnas av en Auktoriserad Redovisningskonsult som är medlem hos SRF eller FAR.

Bokslutsrapporten är också en fördel i de företag som har revision. Där kan revisorn direkt utgå från hög kvalitet i redovisningen. Därmed kan onödigt dubbelarbete undvikas och revisionen kan genomföras mer effektivt. Bokslutsrapporten kan lämnas för alla företagsformer, inte enbart för aktiebolag. Även i de fall periodbokslut upprättas kan rapporten lämnas. Den benämns då Periodbokslutsrapport.

Bokslutsrapporten är det moderna kvalitetskvitto som visar att redovisningen och den finansiella rapporteringen är upprättad enligt fastställd svensk standard av en kvalificerad och erfaren redovisningskonsult. Via en not i årsbokslutet/årsredovisningen framgår att Bokslutsrapport lämnats. Den utgör en tydlig kvalitetsstämpel för företagets finansiella rapportering till marknaden.

Visste du att…
Företag som anlitar en Auktoriserad Redovisningskonsult har dessutom tillgång till en proaktiv rådgivare. Ett bollplank och verksamhetsnära rådgivare som kan komma att utgöra en av företagets mest lönsamma utgifter!

 

Företagsaktuellt nr 3 2015

Publicerat 19 januari 2023

Aktuellt inför 2023

Nytt år, nya lagar och regler. Den 1 januari 2023 träder flera nya lagar i kraft och som vanligt vid årsskiftet gäller nya beloppsgränser och procentsatser. Resor kopplade till tjänst Under året som gått har det varit många turer kring avdraget för arbetsrelaterade resor. Det som gäller från och med 1 januari är att reseavdrag fortfarande i deklarationen. Det som tillkommer är …

Läs mer

Publicerat 19 januari 2023

Var är tjänstestället?

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att göra en bedömning av var tjänstestället är. En anställd kan bara ha ett tjänsteställe hos en och samma arbetsgivare. Att få detta rätt blir viktigt till årets första AGI-rapportering.Huvudregeln är att tjänstestället är där den anställda utför huvuddelen av sitt arbete. Sedan finns några undantag till huvudregeln: …

Läs mer

Publicerat 19 januari 2023

Höjd åldersgräns för tjänstepension

Från och med 1 januari 2023 gäller nya pensionsåldrar. Gränsen för när endast ålderspensionsavgift ska betalas höjs från årsskiftet, från det år personen fyller 66 år till det år personen fyller 67 år. Åldersgränsen för tjänstepension enligt ITP1 blir 66 år. En ny kolumn införs samtidigt i skattetabellen.ITP är framförhandlad av PTK (anställda tjänstemäns …

Läs mer

Publicerat 15 december 2022

Julgåvor till de anställda – vad gäller i år?

Vi närmar oss jul och det är kanske dags för den traditionsenliga julklappen till de anställda. Vad finns det för begränsningar för att gåvan ska vara skattefri för de anställda? Vad gäller för avdragsrätten för arbetsgivaren? Kan arbetsgivaren i stället skänka en gåva till en välgörenhetsorganisation? Eller kan den anställda själv välja att skänka julgåvan till en …

Läs mer

Publicerat 15 december 2022

Inför årskiftet: Skattemässiga frågor att ha koll på

Vi närmar oss årsskiftet 2022/23. Varje årsskifte innebära att företagarna behöver tänka på vissa skattemässiga frågor. Det handlar om de vanliga funderingarna – ska företaget göra avsättning till periodiseringsfond? Planerade inköp av förbrukningsinventarier kanske kan tidigareläggas så att de görs innan årsskiftet. Även större inventarieköp drar ned vinsten om de görs …

Läs mer

Publicerat 15 december 2022

Beskattningsland vid liveframträdanden via internet

Ska det vara moms på interaktiva framträdanden som filmas och direktsänds via internet där de som filmas finns utanför EU? Förutsättningen för frågan är att den som äger det digitala innehållet tillhandahåller tjänsten till någon som inte är en beskattningsbar person. Skatteverkets uppfattning är att frågan normalt ska besvaras med ja av följande skäl. En av …

Läs mer

Publicerat 15 december 2022

En svängig resa med avdrag

Turerna är många kring reglerna för arbetsresor. I somras beslutade riksdagen om ett nytt system, som sedan den nytillträdda regeringen aviserade att man skulle dra tillbaka. Nu ligger en tredje variant på beslutslistan hos riksdagen.Det är inte alltid lätt att hänga med. I våras beslutade riksdagen att det avdrag privatpersoner kan göra för arbetsresor i deklarationen skulle …

Läs mer

Publicerat 15 december 2022

Leasing av cyklar för privat användning, momsavdrag?

Nytt från och med den 1 januari 2022 är att en cykelförmån (det vill säga en cykel som används privat) – under vissa förutsättningar – är inkomstskattefri för de anställda upp till 3 000 kr/år, men har arbetsgivaren rätt till avdrag för den ingående momsen? Du kan läsa om den inkomstskattemässiga skattefriheten här. Enligt Skatteverket har arbetsgivaren inte rätt till …

Läs mer

Publicerat 17 november 2022

Högre kostnadsränta på kvarskatt

Slutskattebesked i augusti och skatt att betala? Den 14 november ska inbetalningen vara bokförd på Skatteverkets konto.Att få kvarskatt kan bero på många olika saker. Om en person har fler än en arbetsgivare eller pensionsutbetalare samtidigt kan skatteavdraget blivit för lågt. Det kan även bero på skatt på fonder, fastighetsavgift eller fastighetsskatt. Skatteverket fastställer …

Läs mer

Publicerat 17 november 2022

Förslag på nya skatteregler

Sverige har nyligen fått en ny regering och det brukar innebära att det kommer förslag på nya skatteregler. I budgetpropositionen presenteras flera av dessa förslag. Vissa av dem har redan varit ute på remiss och ligger längre fram i lagstiftningsprocessen. De nyheter som regeringen aviserade i budgetpropositionen kommer längre fram i höst på remiss. Många av de förändringar som …

Läs mer

Gå till startsidan