Välkommen till redovisningsbyrån Ekonomitjänst – din hjälp med ekonomi och löner

Här kan företaget själv skriva om verksamheten eller något annat viktigt som man främst vill berätta för dem som besöker sidan.

Aktuellt

Publicerat 25 februari 2015

Uppdragsanmälan till Skatteverket

En redovisningskonsult, revisor eller skatterådgivare som är medlem i SRF eller FAR, kan idag göra en Uppdragsanmälan till Skatteverket för att meddela vilka handlingar som medlemmen hjälpt till att upprätta.
Syftet med Uppdragsanmälan är att kunna styrka kvaliteten i inlämningsuppgifterna och vara till nytta främst för kundföretagen.
Om Skatteverket vet vilka företag som tagit …

Läs mer

Publicerat 25 februari 2015

Bokföringsbrott i aktiebolag

En styrelseledamot i ett aktiebolag som inte sett till att bolaget inom föreskriven tid avslutade den löpande bokföringen med en årsredovisning, dömdes för bokföringsbrott av normalgraden.
I det aktuella målet hade GHS AB inte inom föreskriven tid, sex månader efter räkenskapsårets utgång, avslutat den löpande bokföringen med en årsredovisningen för räkenskapsår 2012. Som …

Läs mer

Publicerat 25 februari 2015

Fler kan få ersättning för höga sjuklönekostnader

Det finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär att arbetsgivare kan få ersättning för del av den årliga sjuklönekostnaden som överstiger en viss nivå. Från och med 1 januari 2015 gäller nya nivåer och nya ansökningsrutiner.
Syftet med ersättningen för höga sjuklönekostnader är att arbetsgivare ska våga anställa. Det gäller särskilt små eller …

Läs mer